De Stichting Studiegroep Metselen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder nummer 30189988 en RSIN 816795915                                                 BANKREKENING NR.: NL14RABO157152898

 

Ons beleidsplan, dit doen wij:

Het onderwijs op bouwgebied in het algemeen en in het vakgebied metselen in het bijzonder, te bestuderen, te stimuleren en te bevorderen.

Het verrichten van alle verdere handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 Beloning:

De leden van de Stichting Studiegroep Metselen ontvangen géén beloning. Voor het bezoeken van de vergaderingen krijgen zij de reiskosten betaald à € 0,18 per kilometer. Het 'samenrijden' heeft daarbij een hoge prioriteit zodat er op de reiskosten wordt bespaard.

 Ons doel:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen over vakdidactische, vaktechnische en ARBO-technische zaken, zowel aan de overheid, (onderwijs) instanties als aan particulieren. Dit omvat ook het geven van gastlessen over het vak metselen aan de hoogste groepen van de Basisscholen teneinde ook kinderen enthousiast te maken voor dit mooie vak! 

 Financiën:

De Stichting Studiegroep Metselen is voor een zeer belangrijk deel financieel afhankelijk van donaties van onderwijsinstellingen in het MBO en HBO en het bedrijfsleven in de bouwsector.

2015 Baten:   €   755,68

2015 Lasten:  € 1707,74

Balansoverzicht eind 2014 : €8884,54

 

Jaarverslag 2014/2015:

In deze jaren zijn de leden van de Studiegroep telkens 4x bijeen geweest, meestal in de omgeving van Utrecht. In deze vergaderingen is de voortgang van het vervaardigen van een aantal nieuwe dvd's over het metselvak besproken. Ook is de dvd "Baksteen voor restauratie" verder verspreid en via Youtube zichtbaar gemaakt.

Door een tweetal leden is de Stichting gepresenteerd op de "Restauratiefair op Erve Woldhuis" in Hengelo. Verschillende organisaties, ambachtslieden en instellingen op het terrein van cultuur, erfgoed en restauratieopleidingen gaven hier informatie en deskundig advies over o.a. historische bouwmaterialen en restauratie van gebouwen. Ook gaven deze leden een aantal gastlessen op basisscholen in de regio Overijssel

Tijdens de Open Monumentendag 2015 is in Wijchen een demonstratie Metselen gegeven waar veel grote en kleine mensen zelf 'aan de troffel' konden ervaren hoe het is om een muurtje te maken (zie foto's)

Bij de voorbereiding van de landelijke jaarlijkse metselwedstrijden (finish in 2015 in Breda) waren de leden actief betrokken. 

Eind 2015 is een begin gemaakt om in samenwerking met de Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek een introductie-cursus metselen op te zetten voor docenten VMBO. Deze cursussen zijn in 2016 van start gegaan!

Een uitgebreid jaarverslag 2015 is verkrijgbaar bij de penningmeester: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Subcategorieën