Baten en lasten 2021

  

Stichting Studiegroep Metselen

 

Financieel Jaaroverzicht 2021

 

 

lnkomsten                                                       Uitgaven

 

Voor wie metselen belangrijk !. ..

 

Rente

€       2,35

Seer. kosten

€      582,83

Assink

€     50,00

Bankkosten

€      119,45

KNB

€ 171,00

Hosting Website

Vergaderkosten

€        51,67

!20,15

Morssink

€ 100.00

Representatie

123,70

Bouwmensen M.H.

€ 100,00

Tichelwaark Markelo (res)

€ 2237,00

Bouwmensen GLD oost

€ 400,00

Gez. Reiskosten                       228,20

Bouwmensen Friesland

€    1200,00

 

Totaal €  2023,65                                      Totaal € 3463,00

Saldo berekening 2021

Baten €          2023,65              Lasten €     3463,00

Nadelig Saldo €     1440,35