Doelstelling

De stichting Studiegroep Metselen heeft ten doel: 

  • Het onderwijs op bouwgebied in het algemeen en in het vakgebied metselen in het bijzonder, te bestuderen, te stimuleren en te bevorderen.

  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Voegen van de zijgevel.
Voegen van de zijgevel.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen over vakdidactische, vaktechnische en ARBO-technische zaken, zowel aan de overheid, (onderwijs) instanties als aan particulieren. Zo is ze momenteel bezig om een CD-Rom over metselonderwijs te realiseren.

De stichting bestaat uit leden die allen grote affiniteit hebben met de theorie en de praktijk van het metselonderwijs in Nederland en allen werkzaam zijn of zijn geweest aan diverse opleidingsinstituten in het land. Zij vergaderen ongeveer 6 maal per jaar te Maarsbergen om daar hun werkzaamheden te bespreken en te bundelen. De vergoeding voor hun werk bestaat alleen uit een kleine reiskostenvergoeding, die tot het jaar 2000 betaald werd door de Onderwijsvakbond van het CNV, die daarna gestopt is met de vergoeding.

Wij vragen uw financiële ondersteuning om dit al meer dan 30 jaar belangrijke vrijwilligerswerk van deze studiegroep niet verloren te laten gaan voor het onderwijs, door donateur te worden of door middel van sponsoring, en de donateurskaart in te vullen en te retourneren aan de penningmeester van de stichting studiegroep metselen.