Actueel jaarverslag – baten en lasten

Baten en lasten 2021

Stichting Studiegroep Metselen

Financieel Jaaroverzicht 2021

lnkomsten                                                     Uitgaven

Voor wie metselen belangrijk !. ..

       
Rente € 2,35 Secr. kosten 582,83
Assink € 50,00 Bankkosten € 19,45
KNB € 171,00 Hosting Website
Vergaderkosten
€ 51.67
€ 120,15
Morssink € 100.00 Representatie € 123,70
Bouwmensen M.H. € 100,00 Tichelwaark Markelo (res) € 2237,00
Bouwmensen GLD oost € 400,00 Gez. Reiskosten                   € 228,20
Bouwmensen Friesland € 1200,00  
       

Totaal € 2023,65                                      Totaal € 3463,00

Saldo berekening 2021

Baten € 2023,65              Lasten €3463,00

Nadelig Saldo € 1440,35