Actuele verslagen!

Voor actuele verslagen inzake de uitgeoefende activiteiten en de balans en staat van baten en lasten:  deze zijn op te vragen bij de Penningmeester, dhr. W. Knoop